سرودن وخواندن شعر برای حضرت ولی عصر(عج)

 سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت علیه السلام سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن جناب - که درود و سلام بر او باد - زیرا که این دو عمل نوعی از یاری کردن امام به شمار میآیند . و دلیل بر این است آنچه در کتاب وسائل به طور مُسند روایت گردیده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : « هر کس درباره ما یک بیت شعر بگوید خداوند برای او خانهای در بهشت خواهد ساخت ». و از آن حضرت است که فرمود : « هیچکس درباره ما بیت شعری نگوید مگر اینکه به روح القُدُس تأیید و یاری شده باشد . و از حضرت رضا علیه السلام روایت است که فرمود : « هر فرد مؤمنی که درباره ما شعری بسراید که ما را به آن مدح گوید خداوند برای او در بهشت منزلگاهی خواهد ساخت که هفت برابر وسعت دنیا باشد که هر فرشته مقرَّب و هر پیغمبر فرستاده شدهای او را در آنجا دیدار خواهد کرد ». میگویم : شاید اختلاف ثوابها از جهت متفاوت بودن شاعران در شناخت امامان و مراتب ایمان آنان باشد . و از زُراره روایت آمده که گفت : « کمیت بن زید بر حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام وارد شد ، من نیز در آن محضر شرفیاب بودم ، کمیت قصیده : « مَنْ لِقَلْبٍ مُتَیَّمٍ مُسْتَهامِ . . . » را بر آن جناب خواند ، هنگامی که قصیده را به پایان رسانید امام باقر علیه السلام به کمیت فرمود : « تا وقتی که درباره ما شعر میگویی پیوسته به روح القدس تأیید میشوی » . و در روضه کافی به سند خود از کمیت بن زید أسَدی آورده که گفت : « بر حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام وارد شدم ، آن حضرت به من فرمود : به خدا قسم ای کمیت اگر مال دنیا نزد ما بود از آن مقداری به تو میدادیم ولی برای تو است آنچه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به حسّان بن ثابت فرمود : پیوسته روح القدس با تو خواهد بود تا هنگامی که از ما دفاع کنی . . . ». و نیز بر این مطلب دلالت دارد تمام روایاتی که حاکی سرودههای شاعران در مدح و ثنای امامانعلیهم السلام است که در محضر ایشان خواندهاند ، و امامانعلیهم السلام عطاهای بسیار و بخششهای فراوانی به آن شاعران عنایت فرمودهاند ، و از این ماجراها بسیار است که در احوالات و اخلاقیّات آنان - صلوات اللَّه علیهم اجمعین - یاد گردیده ، و آنچه اشاره شد برای مؤمنین بسنده است .

/ 1 نظر / 5 بازدید
ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]