رمضان کریم

یامهدی دراین رمضان هم سفره ی افطارماباش

«دست ما گیر که بیچارگى از حد بگذشت»             
بگشا مشکل ما را به یَدِ همّت خویش
روزگارى ست که از جهل و نفاق و نخوت
هر کس از رنج کسان مى طلبد راحت خویش!      

برای سلامتی آقا صاحب الزمان (عج)صلوات

/ 0 نظر / 18 بازدید