بیاییدفرهنگ غلط را از فرهنگ شیعه پاک کنیم....

بیاییدیک فرهنگ غلط را ازفرهنگ شیعه پاک کنیم!

وقتی میخواهند برای من و تو جوک بگویند ....

می گویند یک روز ” غضنفر ” !

در صورتی که غضنفر یعنی ” شیر ، مرد با صلابت و قوی ” …

 

و از قضا یکی از القاب حضرت علی علیه السلاماست

وقتی یک چیز از مــُــد افتاده به آن می گویند ” جــواد” !

و جواد به معنای ” بخشنده و سخاوتمند” است …

 

و از قضا از القاب امام محمد تقی علیه السلام است

از اسم ” بتول” برای مسخره کردن استفاده میکنند !

در صورتی که بتول یعنی پارسا و پاکدامن …
 

که به صورت خیلی اتفاقی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت مریم سلام الله علیها هم هست.
 

در فیلم ها نام های تقی و نقی را به هزل می آورند !

و تقی یعنی با تقوا و پرهیزگار و نقی به معنای پاک و پاکیزه است …

 

و اتفاقا از القاب امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام …

وقتی میخواهند بانوان نیروی انتظامی را مسخره کنند میگویند ” فاطی کماندو ” !

 
چه جالب!!

 

و یا به جای نام مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام میگویند ابرفرض!


اتفاقا وقتی میخواهند بگویند فلانی خودش رابه آن راه زده میگویند :

خودش را زده به کوچه علی چپ !

 

خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیهم السلام را با این جمله اهانت بار که

میگویند :این حرف ها برای فاطی تنبان نمی شود!

 
حال این ما شیعیان و این ارادت ما بهاهل بیت علیهم السلام !

در مبارزه با این فرهنگ غلط سهیم باشیم …


نگذاریم در طنزها و جوک هایشان از اسامی مقدس ائمه هدی علیهم السلام استفاده کنند!...
 

1) ای کسانی که ایمان آورده اید ، بر خدا و فرستاده او تقدم بجویید ، و از خدا پروا کنید ، که خدا شنوا و داناست.
 

2) ای کسانی که ایمان آورده اید ، (برای رعایت ادب و مقام پیامبر ) صدای خود را ( هنگام صحبت ) بلندتر از صدای پیامبر نکنید ، و با او بلند سخن نگویید همانند آنکه با یکدیگر بلند سخن می گویید ، مبادا عمل هایتان حبط و تباه گردد و خود ندانید .

 

3) همانا کسانی که صداهای خود را در نزد رسول خدا پایین می آورند کسانی اند که خداوند دل هایشان را برای پرهیزکاری آزموده ( و آماده ساخته ) است آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است.

 

4) مسلّما کسانی که تو را از پشت اتاق هایت صدا می زنند بیشتر آنها نمی فهمند ( که حرمت تو را نگاه نمی دارند.

 

(5 و اگر آنها صبر می کردند تا به سوی آنها بیرون آیی حتما برای آنها بهتر بود و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.

آیات 5 - 1 سوره حجرات

(برگرفته از وبسایت عاشقانه باخدا)

/ 0 نظر / 4 بازدید